לשיחת יעוץ   077-9978924
אישור נוטריונים

סוגים של אישור נוטריונים

חוק הנוטריונים ותקנותיו, וכן סעיף 22 בחוק הירושה, כוללים יחד את כל סמכויות הנוטריון, וקובעים כל סמכות נוטריונית. במרכז לשירותים נוטריוניים של עו"ד אמנון מרכוס, ניתן לקבל סוגים שונים של אישורי נוטריון, חלקם נדרשים באופן יום, יומי וחלקם לעתים רחוקות. ביצוע הסמכויות הנוטריוניות, חייב להיות בהתאם להוראות החוק, החלות באופן כללי על כל הפעולות הנוטריוניות. שתיים מן ההוראות הללו הן מרכזיות ובעלות חשיבות מכרעת וקובעות את תקינות או אי-תקינות ביצוע הפעולה הנוטריונית.  האחת מהן היא זיהוי מוחלט של מבקש שירותי נוטריון והשניה- וידוא כשירותו והבנתו של הפונה, למשמעות ולהשלכות הפעולה המבוקשת.

במרכז לשירותים נוטריוניים של עו"ד אמנון מרכוס, מעניקים כל שירות נוטריוני, בהתאם וכלשון החוק, תוך הקפדה על כל סעיפי החוק ללא פשרות.

שירותי אישור נכונות התרגום

אימות חתימה

אימות חתימה הוא אחד השירותים הנפוצים המבוקשים אצל נוטריון. זהו אימות חתימה על מסמך, את אותו טופס אימות חתימה צריך לאמת ולאשר הנוטריון. זה יכול להיות מסמך עסקי, תאגידי, ייפוי כוח, חוזה, הסכם לביצוע עסקה או כל מסמך אחר שלחתימה עליו יש חשיבות והשלכות משפטיות מחייבות. במקרה כזה נדרש הפונה להזדהות בפני הנוטריון עם תעודה מתאימה, וכן לחתום על מסמך אחר. הנוטריון לא יאמת את חתימתו, אם אין לו ראייה בכתב לאימות החתימה.

אישור תצהיר או הצהרה

אנשים רבים פונים למרכז לשירותים נוטריוניים כדי לקבל אישור נוטריוני על תצהיר או הצהרה. זו יכולה להיות הצהרה אישית או עסקית או אחרת, אשר חתימת המצהיר עליה, חייבת להיות מאומתת ע"י נוטריון עורך דין במקצועו. בחתימתו על ההצהרה מצהיר החותם כי כל הכלול בהצהרה הנו אמת, שאם לא כן הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מסמך נאמן למקור

אנשים רבים זקוקים למסמכים שהם העתקים של מסמך מקורי, לצורך שימוש כלשהו בהם. מסמכים אלה חייבים לקבל אישור כי הם נאמנים למקור, ואת זאת ימציא הנוטריון אחרי אימות ובדיקת המסמכים.

אישור נכונות תרגום

מסמכים שתורגמו, מחייבים אישור נכונות תרגום של נוטריון אשר דובר את השפה, אליה וגם זו שממנה תורגמו המסמכים. בין אם הננו המתרגם ובין שהוא מאשר תרגום של אחר, הוא חייב להיות בקיא בשתי השפות כדי לאשר את התרגום בהתאם למקור. מסמכים אלה דרושים בדרך כלל לסטודנטים המבקשים ללמוד בחו"ל, או סטודנטים מחו"ל שמעוניינים ללמוד בארץ ועוד.

צוואה נוטריונית

כאשר מדברים על צוואה נוטריונית יש לזכור את סעיף 22 לחוק הירושה אשר קובע כי הנוטריונים הם בעלי התפקיד לערוך צוואה ובעניין זה לנוטריון סמכות של שופט. הצוואה תופקד אצל בעליה או אצל הרשם לענייני ירושה כרצונו של המצווה.

אישור הסכם ממון

במרכז לשירותים נוטריוניים, אפשר לערוך הסכם ממון וגם לקבל אישור על הסכם ממון שנערך ע"י אחר.

אמנון מרכוס - נוטריון ומקרקעין

אמנון מרכוס - נוטריון ומקרקעין

אמנון מרכוס - משרד עורכי דין נוטריון ומקרקעין. פירמת עו"ד מרכוס הוקמה בשנת 1993. בשנת 1995 הצטרף עו"ד אמנון מרכוס לפירמה כשותף. הפירמה עוסקת במרבית תחומי הדין האזרחי – מסחרי וייצגה מוסדות וגופים מסחריים גדולים.

נגישות