לשיחת יעוץ   077-9978924
ייפוי כוח

מה זה ייפוי כוח?

ייפוי כוח הנו ייפוי כוחו של מישהו אחר באמצעות מסמך המאשר זאת- קרי ייפוי כוח! במרכז לשירותים נוטריוניים, מכינים ומנסחים את כל סוגי ייפויי הכוח ע"י צוות מקצועי של עורכי דין, מיומנים ומנוסים בסוגים שונים של ייפויי כוח.

התוקף לחוק ייפוי הכוח, הנו בחוק השליחות התשכ"ה-1965 ועל פיו "שלוחו של אדם כמותו" וכל פעולה של השלוח למיופה כוחו, מזכה ומחייבת את השולח. שליחותו של מיופה כוח, יכולה להקיף כל פעולה שיבקש לעשות השולח וניתן לבצעה באמצעות מיופה כוח. ייפוי הכוח מעניק למחזיק בו אישור לבצע כל פעולה תקינה לרבות פעולות בנקאיות או פיננסיות ואחרות, אולם לגבי התערבות בהליכים בבית דין, או בית משפט או בורר, ויתור, פשרה או ויתור, יצוינו הפעולות המבוקשות במפורש. חובתו של מיופה הכוח היא לנהוג בנאמנות והגינות כלפי מי שהסמיך כמיופה כוחו, ואם זה לא נעשה כך, זכאי מייפה הכוח לכל בעד של הפרת חוזה.

 

ייפוי כוח מיוחד

יש כמה סוגים של ייפויי כוח, אחד מהם הנו ייפוי כוח מיוחד אשר ניתן לצורך טיפול בנושא ספציפי כמו במקרה של ביצוע פעולות בבנק, הצבעה באסיפה כללית, העברת בעלות על רכב ועוד. להבדיל ממנו יש ייפוי כוח כללי המעניק למחזיק בו סמכות גורפת לכמה פעולות הנדרשות לביצוע פעולה מסוימת. ייפוי כוח כזה יכול להעניק למיופה הכוח, הרשאה מטעם שולחו לפעול ללא יוצא מן הכלל כדי לנקוט בכל מיני פעולות משפטיות ואחרות כמו: שיעבוד נכסים, קנייה ומכירה של נכסים, לקיחת הלוואות, ניהול הליכים בבית משפט, פתיחת חשבונות בבנקים ועוד.

 

 

 

מקרים בהם יבוטל ייפוי כוח כללי:

  • ביטולו ע"י מי שייפה את כוחו של מייפה הכוח.
  • ייפוי כוח לתקופת זמן מוגבלת.
  • מייפה הכוח או מיופה הכוח, נפטרו.
  • מיופה הכוח או מייפה הכוח אינם כשירים.
  • בחלוף 10 שנים ממועד החתימה על ייפוי הכוח.


למה לעשות ייפוי כוח במרכז לשירותים נוטריוניים?

לא אחת נדרשים עורכי הדין של המרכז לשירותים נוטריוניים לייעץ ללקוחותיהם על סוג ייפוי הכוח הנכון שעליהם להוציא בעניין מסוים, כדי למנוע מהם לקחת סיכונים. ייפוי כוח איננו עומד בפני עצמו, והוא קשור למטרה או להסכם שבעטיו ניתן. יש מקרים בהם נקט מיופה הכוח בפעולות החורגות מההשראה שניתנה לו ואף גרם לנזק או הפסדים לשולחו. לפיכך ממליצים עורכי הדין של המרכז לשירותים נוטריוניים ללקוחותיהם, להעניק ייפויי כוח מוגבלים, כדי למנוע מצב של חריגה מהרשאה או גרם נזק. סוג ייפוי הכוח נובע בדרך כלל מהאמון השורר בין השולח למיופה כוחו, כולל ראייה כוללת של מצבו הפיננסי ועוד, ואלה גם מהווים שיקול דעת במתן סוג ייפוי הכוח.

ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר, ניתן לטובת צד שלישי בדרך כלל בהעברת בעלות על נכס וכדי להבטיח את זכויותיו של אותו צד. ייפוי כוח זה אינו ניתן לביטול, אלא מכוח התנאים שבכוחם ניתן. בסוג זה של ייפוי כוח זה יש משמעות לתוכנו, לצד השלישי שמקבל אותו ולנכס המוגדר בו. אם לדוגמה מתבטל הסכם המכר, לא ניתן לבטל את ייפוי הכוח, אלא רק אחרי החלטה של בית המשפט.

כל סוגי ייפויי הכוח חייבים להיות נוטריונים וחתומים בפני נוטריון ומחוץ לישראל- במעמד קונסול.

אולי יעניין אותך גם: צוואה נוטריונית | אפוסטיל

אמנון מרכוס - נוטריון ומקרקעין

אמנון מרכוס - נוטריון ומקרקעין

אמנון מרכוס - משרד עורכי דין נוטריון ומקרקעין. פירמת עו"ד מרכוס הוקמה בשנת 1993. בשנת 1995 הצטרף עו"ד אמנון מרכוס לפירמה כשותף. הפירמה עוסקת במרבית תחומי הדין האזרחי – מסחרי וייצגה מוסדות וגופים מסחריים גדולים.

נגישות