אישור נכונות תרגום

מהו אישור נכונות תרגום ומהו אימות הצהרת מתרגם? יש הבדל בין שני האישורים הללו ומאמר זה ידון בכך. במרכז לשירותים נוטריונים של עו"ד אמנון מרכוס ניתן לקבל ע"י נוטריון מוסמך את האישורים הנ"ל במקרים של: רישום במרשם האוכלוסין, תעודת פטירה, שינוי שם, נישואין, גירושין, תרגום תעודות דרכון, רישיון נהיגה, תעודות לימוד, בקשות לאזרחות, צוואות ועוד.

מסמך אישור נכונות תרגום

אישור נכונות תרגום הוא מסמך שמעניק נוטריון מוסמך, כאשר הפונה אליו מציג בפניו מסמך מתורגם ומבקש את אישורו לתרגום. כדי לתת אישור כזה, על הנוטריון להיות בקיא בשתי השפות- שפת המקור הכתוב ושפת התרגום. חשיבות אישורו של נוטריון על המסמך, מהווה בעיני בית המשפט אישור למהימנות ומקוריות המסמך המתורגם, והוא עשוי לשמש כראייה בבית משפט או כל מוסד אחר אליו הוא יישלח. סעיף 15 לחוק הנוטריונים קובע, כי נוטריון מוסמך המבקש לספק שירותי תרגום חייב להיות בקיא בשתי השפות. גם אם התרגום בוצע בידי מתרגם אחר, עליו להבין את השפה, כדי לאשר כי התרגום אכן תואם למקור. וזוהי לשון החוק בנושא של אישור תרגום:" לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום, אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו".

עוד נציין כי נוטריון מוסמך רשאי להעניק אישור על נכונות תרגום, גם כאשר לא מדובר במסמך מקורי אלא בהעתק מאושר ממנו, אך חובה עליו לציין זאת במסמך הנוטריוני. הערה זו חשובה גם למתרגם עצמו כדי שיידע מהו מקורו ומהותו של המסמך שתורגם.

מסמך אימות הצהרת מתרגם

יש הבדל בין אישור נכונות תרגום המעיד על תרגום תואם למסמך המקורי, לבין אימות הצהרת מתרגם. במקרה שנדרש אישור כזה המתרגם חותם בפני נוטריון מוסמך על הצהרה כלשהי, בשפה אותה דובר הנוטריון. אישור זה אינו מהווה תחליף לאישור נכונות תרגום, ובדיוק בשל כך התווסף בשנת 2003 תוסף לתקנות הנוטריונים סעיף 14א הקובע כי :" תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם המציין כדלקמן: א. נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם, לעניין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור כי אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי נוטריון. כלומר- הנוטריון יאשר את ההצהרה של המתרגם, אך לא את תוכנו של המסמך המתורגם למסמך המקורי. חובה על הנוטריון להסביר את ההבדל בין האישור הזה לאישור נכונות התרגום.

מקרה זה נכון במידה ומתרגם מבקש להצהיר כי התרגום שלו מדויק, אולם לא נעשתה כל בדיקה מטעמו של נוטריון מוסמך לאימות התוכן, ולכן האישור יהיה רק על הצהרת המתרגם לא על נכונות התרגום.

אולי יעניין אותך גם : הסכם ממון | תרגום נוטריוני

נגישות