לשיחת יעוץ   077-9978924

פטור ממס שבח לדירת מגורים

מס שבח, אחד מוותיקי המיסים בארץ, הוא המס המשולם על הרווח ממכירת נכס, ושיעורו 25%. לפי חוק המקרקעין, חלה חובה על מוכר "זכות מקרקעין" (נכס מסחרי, פרטי, או מגרש) בתשלום מס שבח, אך בבחינת מקרים לגופם, ישנם מצבים בהם ניתן לקבל פטור ממס שבח לדירת מגורים ועל כך נדון במאמר זה.

פטור ממס שבח לדירת מגורים- עדכון בחוק

פטור ממס שבח לדירת מגורים, זכאי לקבל כל אדם המוכר נכס יחידי בתקופה שתעלה על 4 שנים ממכירתו הקודמת, וזהו הנכס היחידי הרשום על שמו. בינואר 2014 נכנס לתוקפו עדכון מטעם משרד האוצר הכולל שינויים במיסוי עסקאות הנדל"ן, וביניהן ביטול פטור גורף ממס שבח, במידה והנכס נמכר בתקופת זמן של יותר מ- 4 שנים מהקודם, שכן, בעלי דירות (יותר מדירה אחת) אשר ביקשו ליהנות מהטבה זו, דאגו למכור בכל 4 שנים דירה אחת, ומאז עדכון החוק, אין באפשרותם לקבלת פטור ממס שבח לדירת מגורים נוספת, גם אם עברו יותר מ- 4 שנים מהמכירה הקודמת.

כיצד ניתן להגיש בקשה לפטור ממס שבח לדירת מגורים?

  • בדיקה ראשונית. בדיקת זכאות לפטור ממס שבח לדירת מגורים, מומלץ לבצע לפני חתימת העסקה ורצוי לבצע אותה באמצעות עורך דין אמנון מרכוס אשר מכיר את נבכי החוק והאפשרויות הגלומות בו לטובת מוכר הנכס. בדיקה משפטית מעמיקה יכולה בהחלט לתת את התשובה למוכר האם למכור את הנכס כעת או להמתין למועד מתאים יותר בו יוכל ליהנות מהטבה שכזו.
  • הגשת בקשה.בכדי להגיש בקשה לפטור ממס שבח לדירת מגורים, יש למלא טופס דיווח הצהרה על מכירת הנכס, אותה מגישים לאגף מיסוי מקרקעין, היה ולא תמולא בקשה- עלולה הזכאות להישלל. את הבקשה יש להגיש בתוך 30 יום מיום המכירה ועליה לכלול את הפרטים הבאים:

  • פרטים על מכירת הזכות.
  • פרטי העסקה המבוצעת.
  • גובה התמורה בעד הזכות הנמכרת, כמו גם תאריך מכירתה.
  • ניכויים ותוספות עבור חישוב גובה המס.

להגשת הבקשה יצורף עותק מקור, או נאמן למקור, מחוזה המכירה, נסח טאבו וחשבון ארנונה, כמו גם, כל מסמך רלוונטי אחר בנוגע לפטור המבוקש. טופס הבקשה, יאומת וייחתם ע"י עו"ד נוטריון מוסמך.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

אימות חתימה בשם חברה
נגישות