לשיחת יעוץ   077-9978924
ייפוי כוח כללי לאדם פרטי

ייפוי כוח - מה הוא ומתי אנחנו זקוקים לו?

ייפוי כוח כללי לאדם פרטי

אין ספק כי האמירה "אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן ובכל מקום" מביעה מצוקה כלשהי, אולם, מעבר להרהור הפילוסופי-קיומי המצער על מגבלותינו האנושיות, בחוסר היכולת שלנו לבצע את הכל בכוחות עצמנו, קיים אתגר משפטי לא קטן, אותו פותר כל נושא ייפוי הכוח, על תחומיו השונים. ייפוי הכוח מוגדר כמתן ההרשאה לאדם מסוים (שהוא מיופה הכוח) למטרת ביצוע פעולה שאופייה משפטי מול צד שלישי, וזאת – בשמו של מייפה הכוח. חלק מהפעולות הללו הן נקודתיות ומותנות בזמן או בהשלמתה של פעולה כלשהי, ואילו אחרות – ניתנות לפרק זמן בלתי מוגבל. חלק מייפויי הכוח כוללים מתן ההרשאה לאיש מקצוע (בעיקר עורכי דין) ואילו חלקם האחר מייפה את כוחם של אנשים פרטיים ומסמיך אותם לבצע פעולות שונות בשמו של מייפה הכוח. כל סוג ייפוי כוח ותחולתו ודרישותיו.

מהי מטרתו של ייפוי כוח?

לייפוי כוח מטרות שונות, מעצם היותו אסמכתה להרשאה לצורך ביצוען של פעולות מסוימות בשמו של מייפה הכוח ובמקומו. מצבים כאלה, יכולים להיווצר כתוצאה מאינספור מצבים, החל במצבים של מגבלה כלשהי (זמנית או ארוכת טווח) של מייפה הכוח, מגורים מרוחקים ממוקד ההתרחשויות הדורשות התייחסות וטיפול ואף מתן הרשאה לאיש מקצוע (כאמור, לרוב עורך דין, אבל גם מתווכים, יועצי השקעות וכד') לביצוע פעולות משפטיות שונות, אשר דורשות, ללא ייפוי כוח, את חתימתו או פעולתו של האדם בכבודו ובעצמו. מכאן, ניתן להבין כי ייפוי כוח משחרר את מייפה הכוח מהחובה לקבל החלטות או לאשר בחתימתו מסמכים שונים.

ייפוי כוח מתמשך

בשנים האחרונות נכנס מושג חדש לתחום ייפויי הכוח, והוא ייפוי הכוח המתמשך ו- ייפוי כוח כללי. ייפוי כוח זה נועד לפתור מצבים בהם, בשל מחלה, תאונה או התדרדרות מחמת הגיל, נמצא אדם במצב שבו ענייניו אינם מטופלים על פי השקפתו וראיית הדברים שלו, ולעיתים, ממונים לשם כך אנשים הזרים לו לחלוטין (אפוטרופוס מטעם המדינה, לדוגמה). בחתימת ייפוי כוח מתמשך, ממנה האדם, אדם או אנשים מטעמו, אשר אם וכאשר מסיבה כלשהי, הוא לא יוכל לקבל החלטות מושכלות שהן על פי השקפתו, ידאגו הממונים לכך מבעוד מועד לעשות זאת עבורו.

נגישות