לשיחת יעוץ   077-9978924
אפוסטיל

אפוסטיל - מה הוא ובאלו מקרים הוא משמש אותנו?

אפוסטיל

אפוסטיל (Apostille – שמקורו בצרפתית ופירושו אישור) הינו מונח מתחום המשפט הבינלאומי. אותו אישור מדובר ניתן ע"י רשות מוסמכת במדינה, אולם, השימוש הנפוץ יותר במונח נוגע לתוארו של נושא התפקיד אשר מאמת את נכונותה של החתימה המתנוססת על גבי תעודות רשמיות ציבוריות (למשל, תעודות הלידה או הנישואין או מסמכים רשמיים אחרים שהונפקו על ידי אחת מהרשויות במדינה). נושא תפקיד זה מאשר בחתימתו כי מדובר בתעודה מקורית ורשמית, אשר הופקה ע"י רשות המוסמכת לזאת. אפוסטיל זה ניתן ע"י משרד החוץ בירושלים בלבד.

קיים אפוסטיל נוסף, המאשר את סמכותו של נוטריון לאישור מסמכים נוטריוניים. אפוסטיל זה, מאשר את חתימתו הנוטריון שעל המסמך, ובכך, מהווה אסמכתא והוכחה כי הנוטריון שחתום הוא אכן נוטריון, וזאת, עפ"י דיניה של המדינה שהנפיקה את האפוסטיל. אפוסטיל זה ניתן ע"י מזכירויות בתי המשפט בארץ.

מה מטרתו של האפוסטיל?

בחתימתו, מיועד האפוסטיל לקצר חלק מרשימת האימותים לה נזקק מי שמבקש להשתמש בתעודה רשמית / ציבורית / אישור נוטריוני שהופק במדינה אחת, במדינה שאינה מדינת מקור הפקת המסמך. אמנת האג שגובשה בשנת 1961, פתרה את המצב בו צריך היה האדם לעבור רשימת אימותים ארוכה מצד גורמים רשמיים שונים, וייחדה את התהליך המייגע הזה כיום, אך ורק למדינות שאינן חתומות על אמנת האפוסטיל.

מה ההבדל בין נוטריון לאפוסטיל?

בטווח סמכויותיו של הנוטריון לאמת, לאשר, לתרגם, לחתום ולהעיד בנוגע לאמיתותה של הניירת הרשמית, אולם התוקף המשפטי שמעניקה חתימתו על המסמך מתייחסת אך ורק לרמה המקומית, לישראל. במקרים שבהם המדובר במסמך רשמי אשר אמור לשמש את האדם בחו"ל ולהיות מוצג שם, קיים הצורך באישורה של הרשות המקומית הזרה. זהו המקום בו נכנס לתמונה האפוסטיל ומאשר את חתימת הנוטריון, ובכך הןפך את האישור הנוטריוני לקביל גם בחו"ל.

אילו סוגי חתימת אפוסטיל קיימים?

לאפוסטיל שני סוגים. הראשון – מאשר את עובדת היות המסמך מאושר על ידי נוטריון המוסמך לכך, וכאמור מונפק ע"י מזכירויות בתי המשפט ברחבי הארץ.

סוג האפוסטיל השני, מאשר את חתימת עובד המדינה על מסמך ציבורי עליו חתם, כדי שיהיה קביל בחו"ל, והוא מונפק ע"י משרד החוץ בירושלים.

מי זקוק לחותמות האפוסטיל?

כל אזרח ישראלי שנדרש או מעוניין להשתמש במסמך רשמי של מדינת ישראל ו/או  באישור נוטריוני, ולהציג אותו בפני רשויות במדינה זרה.

נגישות