ייפוי כוח

ייפוי כוח מוגדר כמתן הרשאה לאדם (מיופה הכוח) לצורך ביצוע פעולה משפטית כלפי צד שלישי, בשמו של אדם אחר (מייפה הכוח). בחלק מהפעולות הללו מיופה הכוח הינו עורך דין, ובמקרים הללו, מייפה הלקוח את כוחו של מיופה הכוח- עורך הדין לביצוע פעולות משפטיות שונות בשמו. במקרה כזה, ייפוי הכוח צריך להיחתם בפני עורך הדין מיופה הכוח, ואז אין הוא חייב להיחתם בפני נוטריון. ברם במקרה בו מיופה הכוח איננו עורך דין, חייב ייפוי הכוח להיחתם בפני נוטריון, ולהיות מאושר ע"י הנוטריון.

למה משמש ייפוי כוח?

ייפוי כוח משמש הרשאה לביצועה פעולה/ות כלשהי/ן בשמו של מייפה הכוח. הרשאה זו ניתנת מסיבות שונות ומגוונות (למשל, בשל מגורים בחו"ל, בעיר רחוקה, בשל חוסר נגישות, מפאת חוסר זמן ועוד). מצב נוסף של צורך בייפוי כוח נוצר, במקרים בהם איש מקצוע נדרש לבצע פעולות בשמו של מייפה הכוח (למשל, רישום נכס נדל"ן בטאבו, מכירת נכס על ידי מתווך ועוד).

יתרונות ייפוי כוח

• ייפוי כוח מסיר ממייפה הכוח את הלחץ הנלווה בצורך לבצע ולטפל בעניינים מסוימים בעצמו, לא כל שכן, בעניינים בהם איננו מבין, קל וחומר כאשר מדובר בעניינים דחופים. • ייפוי כוח מסיר ממייפה הכוח את הצורך להימצא פיזית במקום ביצוע הפעולה או החתימה ומאפשר לו להיות גמיש יותר בפעולותיו. • ייפוי כוח מאפשר לאנשים עסוקים ובעלי עסקים להתפנות לטיפול בענייניהם השוטפים, מבלי להיות מוטרדים בכל פעם בשל הצורך לבצע פעולה כזו או אחרת בעצמם או לחתום על מסמך כזה או אחר. • ייפוי כוח מאפשר למייפה הכוח לזכות בטיפול מקצועי, אחראי, שוטף וקבוע.

עורך דין אמנון מרכוס – לצידכם בכל יפויי כוח שתזדקקו לו!

ייפויי הכוח במדינת ישראל מעוגנים בחוק השליחות ומוסדרים על ידו. חוק זה קובע כי לכל אדם שגילו מעל ל-18 שנים, הרשות נתונה להעביר את הסמכות החלקית או המלאה לקבלת החלטות ולביצוע פעולות בעניינו לסמכותו של אדם בגיר אחר או גוף אחר (כרשויות, ארגונים או בנקים). זקוקים לייפוי כוח מכל סוג שהוא? משרד עורך דין אמנון מרכוס מעניק ייעוץ וליווי לביצוע כל סוגי ייפויי הכוח הקיימים!

נגישות