ייפוי כוח כללי

ייפוי כוח ככלל, מוגדר כהענקת הרשאה לאדם (הנחשב בעניין זה למיופה הכוח) למטרת ביצוע של פעולה (או פעולות) משפטית מסוגים שונים כלפי צד נוסף, שלישי, וזאת, בשמו של האדם מייפה הכוח. קיימים סוגים שונים של ייפוי כוח, כשהנפוץ בהם – הוא ייפוי כוח כללי. ייפוי כוח כללי נוגע לכל תחומי חייו של מייפה הכוח, על פי המפורט בו, וחתימה עליו, בניגוד לסוגים מסוימים של יפויי כוח אחרים, מחייבת אימות חתימותיהם של הצדדים שבייפוי הכוח, כמו גם נוכחותו של נוטריון.

למה משמש ייפוי כוח כללי?

ייפוי כוח כללי משמש כאסמכתה למתן ההרשאה לביצוען של פעולות מוגדרות בשמו של מייפה הכוח. לרוב, ייערך ייפוי הכוח הכללי בין בני משפחה, מחמת נסיבות הדורשות זאת (מגורים במדינה אחרת, מגבלה זמנית, עזרה בטיפול בענייינים מול רשויות המדינה ו/או מוסדות אחרים כגון בנקים, טיפול בעניינים מחוץ לישראל וכד') היוצרת מצב בו אין לאדם (מייפה הכוח) את הרצון ו/או היכולת ו/או האפשרות לטפל בענייניו ולנהלם. בייפוי כוח מסוג זה מוגדרים במפורט התחומים בהם ניתנת הסמכות והאחריות למיופה הכוח. סמכות מלאה בייפוי כוח כללי, מאפשרת למיופה הכוח לפעול בשמו של מייפה הכוח במגוון תחומים, החל מביצוע עסקאות וניהול חשבונות הבנק וכלה בתחום הבריאות ובתחום הפיננסי.

יתרונות ייפוי כוח כללי

  • ייפוי כוח כללי מסיר ממיופי הכוח המעניקים אותם את הצורך בביצוע הליכים מסוימים בעצמם, במיוחד כאשר המדובר בעניינים שאינם סובלים דיחוי.
  • ייפוי כוח כללי מאפשר למייפה הכוח שלא להיות נוכח פיזית במקומות בהם מתבצעת פעולה או נדרשת חתימתו.

זקוקים לייפוי כוח כללי? עורך דין אמנון מרכוס לצידכם!

הענקת ייפויי הכוח במדינה מוסדרים בחוק השליחות ומעוגנים בו. על פי חוק – לכל אדם אשר גילו הוא מעל ל-18 שנים, נתונה הרשות להעביר סמכות חלקית או מלאה לצורך ביצוע פעולות או קבלת החלטות לסמכותו של בגיר או גוף אחר (כארגון, רשות או בנק).

משרד עורך הדין אמנון מרכוס יעניק לכם את הייעוץ והליווי הנדרש!  

נגישות