לשיחת יעוץ   077-9978924

הבנת ייפוי כוח מתמשך אפוטרופוס

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך (DPOA) הוא מסמך משפטי שמעניק למישהו, המכונה לעתים קרובות "מיופה כוח" או "נאמן", את הסמכות לפעול בשם אדם אחר, המכונה "הממנה". זה יכול לכסות מגוון רחב של החלטות, החל מעניינים כספיים ועד החלטות בנוגע לטיפול רפואי.

המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך חשוב במיוחד מכיוון שהוא נשאר בתוקף גם אם הממנה הופך ללא כשיר. בלעדיו, אם הממנה לא יהיה מסוגל לקבל החלטות, בית המשפט עשוי להידרש למנות אפוטרופוס או מנהל עיזבון. זה יכול להיות תהליך ארוך ויקר והאדם שמונה עשוי לא להיות זה שהממנה היה בוחר. לכן, קיומו של ייפוי כוח מתמשך הוא חלק חיוני מתכנון העיזבון.

תפקיד מיופה הכח בייפוי כוח מתמשך

אחריות מיופה הכח 

מיופה כח, בהקשר של ייפוי כוח מתמשך, הינו אדם שמונה לנהל את ענייניו של אדם אחר, המכונה קרובות הממנה. מיופה הכח מופקד על מגוון חובות, לרבות טיפול בעניינים כספיים, קבלת החלטות בנוגע לטיפול רפואי וניהול צורכי חיי היומיום של הממנה. מצופה ממיופה הכח למלא את חובות אלה לטובת הממנה.

כיצד מתמנים אפוטרופסים

מינוי אפוטרופוס כרוך בדרך כלל בהליך משפטי שבו בודק בית המשפט את הצורך באפוטרופוס ומוודא שהאדם שנבחר מתאים לתפקיד. ההליך לוקח בחשבון את צרכיו של הממנה, את נכונותו של האפוטרופוס הפוטנציאלי לשרת ואת יכולתו לקבל החלטות מושכלות בשם החסוי. לאחר מכן מעניק בית המשפט לאפוטרופוס את הסמכות החוקית לפעול בשם החסוי.

הבנת הזכויות המשפטיות מכוח ייפוי כוח מתמשך

סמכויות פיננסיות

ייפוי כוח מתמשך או צו מינוי אפוטרופוס מעניק למיופה הכח או האפוטרופוס הממונה סמכויות פיננסיות מסוימות. אלה יכולות לכלול ניהול חשבונות בנק, תשלום חשבונות, קנייה או מכירה של נכסים והשקעת כספים. בעיקרון, האפוטרופוס יכול לקבל כל החלטה פיננסית שהאדם שמעניק את הכוח היה יכול לקבל. זה מכריע במקרים בהם האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו הכספיים בעצמו.

החלטות בנוגע לטיפול רפואי

מעבר לעניינים כספיים, ייפוי כוח מתמשך יכול גם להעניק לאפוטרופוס את הסמכות לקבל החלטות בנוגע לטיפול רפואי. אם האדם אינו מסוגל לקבל החלטות רפואיות בעצמו, מיופה הכח  יכול להתערב. זה יכול לכסות החלטות לגבי טיפולים רפואיים, נותני שירותי בריאות ואפילו טיפול סוף חיים. זה מבטיח שבריאותו ורווחתו של האדם יטופלו בהתאם לרצונותיו, גם אם הוא לא יכול להביע אותם.

תהליך קבלת ייפוי כוח מתמשך

דרישות משפטיות

הצעד הראשון בקבלת ייפוי כוח מתמשך הוא הבנת הדרישות המשפטיות. אלה כוללות בדרך כלל היות בגיל חוקי וכשירות מנטלית. האדם שאתם ממנים כעורך דין או כמיופה כח  מטעמכם צריך גם הוא לעמוד בדרישות אלה.

הכנת מסמך וחתימה

לאחר מכן, עורך הדין המוסמך לטפל בהכנת והגשת יפוי כח מתמשך מכין את המסמך, ובו פירוט הסמכויות שאתם רוצים להעניק למיופה הכח שלכם. מומלץ לעבוד עם איש מקצוע משפטי כדי להבטיח דיוק. לאחר הניסוח, יש לחתום על המסמך בנוכחות עורך הדין. 

תרחישים מעשיים לשימוש בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות מציל חיים במצבים מעשיים רבים:

במקרה של חוסר כשירות

נסיבות בלתי צפויות כגון תאונות או מחלות עלולות לגרום לאדם להיות לא כשיר לקבל החלטות. מיופה כח עם ייפוי כוח מתמשך יכול להתערב, לקבל החלטות חיוניות בנוגע לבריאות ולכספים שלך בשמך, תוך הבטחה שעניינך יבואו תמיד בראש סדר העדיפויות.

ייפוי כוח מתמשך מחיר

שכר טרחת עורך דין ליצירת ייפוי כוח מתמשך

להיעזר בעורך דין כדי לנסח את ייפוי הכוח המתמשך שלכם? זה יכול לעלות לא מעט, כששכר הטרחה משתנה מאוד. חלק מהעורכי דין גובים תעריף קבוע, בעוד שאחרים עשויים לחייב אתכם לפי שעה. אתם מסתכלים על כל דבר, החל מכ – 1,5000 ₪ ועד לכמה אלפי שקלים חדשים – הכל בהתאם למורכבות הוראות הממנה.

נגישות