אפוסטיל משרד החוץ

אפוסטיל הינו מונח מתחום המשפט הבינ"ל שפירושו הוא תהליך אימותם של מסמכים ציבוריים בידי נוטריון. כ"מסמכים ציבוריים" מוגדרים המסמכים שהונפקו ע"י אחת מרשויות המדינה (למשל, תעודת נישואין המונפקת על ידי משרד הפנים, תעודות השכלה המונפקות על ידי משרד החינוך וכן הלאה). אימותם של המסמכים הציבוריים הללו נדרש למטרת ההכרה בתוקף שלהם במדינה אחרת שאינה המדינה שבה הם הונפקו.

למה משמש אפוסטיל משרד החוץ?

בעצם חתימתו, מקצר אפוסטיל בית משפט את חלקה של רשימת האימותים הארוכה הנדרשת למי שנזקק לשימוש בתעודה ציבורית רשמית אשר הונפקה על ידי רשות במדינה מסוימת, כשהמדינה בה נדרשת התעודה אינה המדינה בה הופק המסמך. זאת, בהתאם לאמנת האג אשר גובשה בשנת 1961 והעניקה פתרון למקרים בהם נדרש אדם להשיג רשימת אימותים מורכבי מטעמם של הגורמים הרשמיים השונים. כיום, בזכות זאת, התהליך המורכב והארוך, נותר רק נחלתן של המדינות אשר אינן חתומות על אמנה זו.

יתרונות אפוסטיל משרד החוץ

תעודת האפוסטיל מיועדת למדינות החברות באמנת האג, מאחר וישראל חברה באמנה, מאמתים בתי המשפט את האישורים הנוטריוניים שמדינת היעד בהם אף היא חברה באמנת האג. די בתעודה זו כדי שתוקפם של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני יוכר במדינת היעד.

נדרש לכם אפוסטיל משרד חוץ ? עורך דין אמנון מרכוס לרשותכם!

במסגרת תהליך אימותם של מסמכים ציבוריים, הם יאומתו בידי הנוטריון, כשהאישור הנוטריוני מהווה מסמך הטעון באימות נוסף לצורך קבלת מעמדו הרשמי במדינה אחרת. האימות הבינ"ל של המסמך מצוי בסמכות משרד החוץ ונעשה בתעודה שתואמת את הדין המוסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת היעד.

משרד עורך הדין אמנון מרכוס ילווה אתכם לכל אורכו של התהליך!

נגישות