אישור נכונות תרגום

מן הסתם, סביר להניח, כי אנשים המתכוונים להוציא דרכון במדינה זרה, לחיות, ללמוד או להינשא בחו"ל, יזדקקו לתעודות ולמסמכים רשמיים מסוימים, אשר, כרגע, באופן טבעי, הם כתובים ומודפסים בעברית. לצורך הצגתם בפני גורמים רשמיים בחו"ל הם יזדקקו לתרגום מעברית לשפת מדינת היעד. כידוע, נוטריון רשאי לאמת נכונות תרגום מסמכים ך רק במקרים בהם הוא דובר את שפת המקור ואת שפת התרגום, כך שאל התרגום הזה, במקרים בהם הנוטריון אינו דובר את שפת מדינת היעד, תתלווה גם הצהרת מתרגם, אשר תהווה אישור לנכונות ולדיוק התרגום. במקרים בהם דובר הנוטריון את שתי השפות, לא תידרש הצהרת מתרגם על נכונות התרגום, וחתימתו של הנוטריון תשמש אסמכתה לנכונותו ולתקפותו של המסמך המתורגם.

למה משמש אישור נכונות תרגום?

אישור נכונות תרגום הוא הליך שמתקף את התרגום אשר בוצע למסמך מעברית לשפה זרה (או ההיפך) במסמכים הרשמיים כששפת התרגום מוכרת לנוטריון. ללא אישור נכונות תרגום המסמכים הללו לא יחשבו לתקפים, ולכן, קיים יסוד סביר להניח שיידחו בידי הגוף הרשמי שלו הם מוגשים.

זקוקים לאישור נכונות תרגום? משרד עו"ד אמנון מרכוס לצידכם!

תצהיר מתרגם על נכונות תרגום אמנם עשוי לקצר את התהליך, אולם הוא אינו תקף, כך שכל מה שיש בידיכם הוא פיסת נייר מתורמת שאין לה כל תוקף.

שירותי אישור נכונות התרגום של משרד עורך דין אמנון מרכוס יכולים לקצר לכם את התהליך במידה ניכרת!

נגישות