לשיחת יעוץ   077-9978924

אימות חתימה בשם חברה

אימות חתימתם של אדם או של ישות (חברה, תאגיד וכד') הינם הליכים משפטיים שמתבצע בנוכחות נוטריון ואף מקבל את תוקפו בשל כך. הנוטריון, הוא זה אשר מאשר את חתימתם של הנוגעים בדבר במסמכים הרשמיים או המוסדיים, שללא אימות החתימה הרשמי, הם יהיו חסרי כל תוקף משפטי.

סוגי אימות החתימה הנפוצים כיום הם אימות בשם יחיד, אימות חתימה בשם חברה ואימות חתימה ע"י ייפוי כוח או אפוטרופוס, כשמבין שלושה הסוגים, אימות חתימה בשם חברה נחשב לסוג אימות החתימה הנפוץ ביותר בתחום העסקי, כך שחברה או סוג התאגדות אחר, הנחשב לישות עצמאית משפטית נפרדת, נזקק לו לעיתים קרובות.

מתי גוף עסקי נזקק לאימות חתימה בשם חברה?

למרות שחברה נחשבת לישות עצמאית משפטית נפרדת, בפועל, מי שמבצע בשמה פעולות, יהיו אנשים, מורשי החתימה של החברה, בעלי זכות החתימה "בשמה" של החברה.

אותם בעלי זכות חתימה הם אלה אשר יכולים לחתום בשמה של החברה עבור מסמכים חשבונאיים, עבור ביצוע הפעולות בלשכת רשם המקרקעין, ובעצם, בכל מצב בו נדרשת פעולה משפטית אחרת מטעמם של התאגיד או החברה. את התוקף לחתימה, מעניק הנוטריון, המאשר כי מי שחתום על המסמכים בשם החברה או תאגיד הוא אדם שמוסמך לכך.

זקוקים לאימות חתימה בשם יחיד? משרד עו"ד אמנון מרכוס נמצא כאן עבורכם!

לפני אימות חתימה בשם חברה, יבדוק הנוטריון (באמצעות הצגת תעודת ההתאגדות או תעודת הרישום, כי החברה אכן קיימת ומוגדרת כישות משפטית עצמאית. כמו כן, יוודא הנוטריון את זהותו של החותם בשמה ויוודא כי החותם אכן מוסמך לעשות זאת (באמצעות בדיקתם של מסמכי החברה וקבלת אישורם של עו"ד החברה או רואה החשבון שלה).

אימות חתימה בשם חברה מול נוטריון ממשרד עורך דין אמנון מרכוס אפשר לכם לפעול בדרך העסקית הנכונה והמהירה ביותר!

אימות חתימה בשם חברה
נגישות