אימות הצהרת מתרגם נוטריוני

נוטריונים רשאים לאמת את נכונות תרגומם של מסמכים רק במקרים בהם הם דוברים את שתי השפות – שפת המקור ושפת התרגום. כתוצאה מכך, המסמכים הרשמיים והתעודות אשר דורשים, לצורך הצגתם לגורמים רשמיים בחו"ל, תרגום לשפה שאינה מוכרת לנוטריון, מחייבים, לאחר תרגומם לשפת מדינת היעד, הצהרת המתרגם על נכונות התרגום. באופן זה, למשל, אדם הרוצה ללמוד במוסד לימודי כלשהו בחו"ל, יצטרך להציג ולהוכיח את אמיתותם של מספר סוגי מסמכים רשמיים שהונפקו לו במדינת ישראל (במקרה שלנו, כנראה, יהין הלאה). מן הסתם, המסמכים הללו, יהיו כתובים בשפה המקומית – עברית, ולכן, במצבם המקורי, הם אינם מהווים אסמכתה אשר תקפה במוסדות הרשמיים בחו"ל. במקרה זה, יידרש התרגום הנוטריוני מהשפה העברית לשפת מדינת היעד, כשלתרגום מתלווה הצהרת המתרגם שהתרגום נכון ומדויק. הצהרה זו, לכשעצמה, אינה מהווה אישור נוטריוני לנכונות התרגום ואינה מהווה תחליף תקף לאישור הנוטריוני לנכונותו של התרגום. במקרה כזה, יאשר הנוטריון כי המתרגם הצהיר ואף חתם בפניו על ההצהרה הכתובה בשפה המובנת לו, לנוטריון.

למה משמש אימות הצהרת מתרגם נוטריוני?

אימות הצהרת מתרגם נוטריוני הוא הליך חיוני לצורך הפיכתו לתקף של התרגום שבוצע מעברית לשפה זרה או ההיפך במסמכים רשמיים. ללא אימות זה, המסמכים המתורגמים אינם יכולים להיחשב כתקפים, ולכן, סביר להניח, כי יידחו על ידי הגוף הרשמי שאליו הם עתידים להיות מוגשים.

נדרש לכם אימות הצהרת מתרגם נוטריוני? עורך דין אמנון מרכוס עומד לרשותכם!

מאחר וחל איסור להשתמש בתצהיר המתרגם על נכונות התרגום כדי לקצר את התהליך ולעקוף את אישור נכונותו של התרגום הנוטריוני, נוצרו מצבים בהם מסמכים מתעכבים שלא לצורך.

אימות הצהרת מתרגם נוטריוני במשרד עורך הדין אמנון מרכוס יקצר לכם את התהליכים במידה ניכרת!

נגישות