לשיחת יעוץ   077-9978924

אימות העתק

אימות העתק או אישור נכונות העתק מקור מהווה אישור לכך כי העתק כלשהו זהה בכל מובן ואופן למקורו – מסמך רשמי ספציפי. אישור אימות העתק מבוצע על ידי נוטריון וניתן על ידיו כשהוא מלווה בחתימתו של הנוטריון המאשר.

למה משמש אימות העתק?

למעשה, כל העתק של כל מסמך ניתן להעביר הליך של אימות העתק על ידי נוטריון. מסמכים רשמיים אותם צובר אדם או זוג לאורך חייו כמו תעודת לידה, תעודת זהות, דרכונים, רישיון נהיגה, תעודות בגרות ותעודות המעידות על קבלת תארים אקדמיים, תעודות נישואין ותעודות גירושין, תעודות הסמכה, הסכמים מסוגים שונים, תעודת שחרור מן הצבא, תעודת פטירה, מסמכי התאגדות ועוד כהנה וכהנה מסמכים, הנדרשים מעת לעת על ידי הרשויות וגופים שונים.

בשורה התחתונה, באימות העתק ניתן להשתמש בכל מקרה בו נדרש אדם להציג תעודה או אישור כלשהו, שיש חשיבות למקוריותו. במקרה כזה, מובן שאדם לא יוותר על המסמך הרשמי המקורי ויוציאהו מידיו, אלא ישלח העתק שלו, הנושא אישור אימות העתק וחתום על ידי נוטריון.המקרים המובהקים לכך, לרוב, מתייחסים לצורך בהצגת מסמך רשמי בישראל או במדינה זרה. למשל, לצורך קבלתו של אישור העבודה במדינות מסוימות, קיים צורך להציג תעודות המעידות על קיומו של תואר אקדמאי מסוג זה או אחר.

כדי שלא לשלוח לאותה המדינה הזרה את התעודה המקורית, ניתן לגשת לנוטריון שינפיק את אימות העתק המסמך המצולם למקור, ואת האימות הזה, כשהוא נושא את חתימת הנוטריון, ניתן לשלוח בדיוק כאילו היה המסמך המקורי.

עורך דין אמנון מרכוס – אימות העתק לכל סוגי המסמכים הנדרשים!

לאורך חיינו אנחנו צוברים תעודות ואישורים רבים מאד, אותם, מידי פעם, אנחנו נדרשים להציג על מנת להשיג מעמד מסוים, לזכות בעבודה מיוחלת וכד'. אימות העתק על ידי נוטריון המתמחה בתחום יכול למנוע קשיים בירוקראטיים, דחיות בלך ושוב ומכשולים נוספים רבים (כולל אובדנו של המסמך המקורי החשוב!). זקוקים לאימות העתק למסמכים רשמיים שלכם? משרדנו כולל שירותים נוטריוניים ומתמחה במתן אימות העתק לכל סוגי המסמכים שנדרשים לכם!

מתן ייפוי כוח מתמשך
נגישות